Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Regietraject landelijke dienstverlenende rollen afgerond

01.03.2017

De afdeling Cultureel Erfgoed voerde een traject uit om het overzicht te houden op de ontwikkeling van het dienstverlenende cultureel-erfgoedveld en de regie hierover te voeren. Dit traject startte in de zomer 2016 en werd afgerond in februari 2017.

De neerslag van het regietraject zal worden verwerkt in de strategische visienota cultureel erfgoed, die uiterlijk op 1 april 2017 wordt voorgelegd aan het Vlaams Parlement.

Het traject bestond uit: 

  • een bevraging van alle organisaties met een werkingssubsidie op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 en alle regionaal ingedeelde collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, over de noden in het cultureel-erfgoedveld en gekoppeld aan een mogelijke landelijke dienstverlenende rol
  • een verwerking van de bevraging door de afdeling Cultureel Erfgoed. Op basis van de bevragingen werd - op aangeven van de sector – bekeken welke noden er zijn en waar mogelijkheden liggen voor samenwerking en krachtenbundeling op vlak van expertise en landelijke dienstverlening
  • gesprekken met de betrokken organisaties op basis van de resultaten van de bevraging. De afdeling Cultureel Erfgoed modereerde deze gesprekken. Waar mogelijk werd afstemming, samenwerking of eventueel een fusie (wanneer de draagkracht en schaalgrootte van organisaties daarom vragen) aangemoedigd. 

Het traject is géén voorafname op een subsidiebeslissing in 2018 voor de beleidsperiode 2019-2023. Een subsidiebeslissing wordt genomen op basis van de beoordeling van het ingediende subsidiedossier in 2017, op basis van het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017. Het is nu aan de organisaties om op basis van deze gesprekken hun beleidsplanningsproces op te starten. Het staat iedere organisatie vrij hun eventuele aanvraag voor een subsidie verder vorm te geven en de resultaten van de gesprekken hierin te verwerken.

Lees meer