Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Save the date! Conferentie Van lokale en landelijke erfgoedpraktijk naar Europees beleid en vice versa

27.09.2018
Cultural heritage makers ©Association of Cultural Heritage Education of Finland
Cultural heritage makers ©Association of Cultural Heritage Education of FinlandCultural heritage makers ©Association of Cultural Heritage Education of Finland

Wat doet Europa op het vlak van erfgoed en wat betekent dit voor de Vlaamse en lokale erfgoedpraktijk?

Op 19 november organiseert de Vlaamse overheid samen met Faro en Herita een interactieve conferentie voor de erfgoedsector en beleidsmakers. Reserveer de datum alvast in uw agenda.

De laatste jaren heeft de Europese Unie zich ontpopt tot een belangrijke actor met betrekking tot erfgoed, met als hoogtepunt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. De Raad van Europa is al langer actief op dat vlak met haar verschillende conventies. Ook de lidstaten en het middenveld bewegen zich in dat internationale veld en nemen initiatieven zoals bijvoorbeeld de Verklaring van Davos of de Berlin Call to action . De conferentie kadert binnen al de recente ontwikkelingen op Europees vlak. 

Op deze conferentie hebben we zowel oog voor het beleid als voor de praktijk. Aan de hand van internationale en Vlaamse voorbeelden leggen we de link tussen de Europese beleidskaders en de Vlaamse en lokale erfgoedpraktijk. We gaan dieper in op de bredere context van de recente ontwikkelingen in de hedendaagse erfgoedzorg en staan stil bij een aantal interessante Europese kaderteksten en instrumenten. Met het Actieplan voor het Cultureel Erfgoed van de Europese Unie werpen we een blik in de toekomst. Tijdens de lunch is er ruimte voor netwerking en voorzien we een standenmarkt met EU-(financierings) instrumenten. 

In de namiddag gaan we tijdens drie workshops met praktijkvoorbeelden dieper in op de recente Strategie 21 van de Raad van Europa. De Strategie 21 biedt een kader voor een omvattend erfgoedbeleid en -beheer en is een concreet gevolg van de Verklaring van Namen van april 2015. Toen gingen de bevoegde ministers akkoord om een gedeelde en geïntegreerde aanpak van erfgoedbeheer te promoten. Met de Strategie 21 wil de Raad van Europa zijn lidstaten stimuleren en helpen om de grote erfgoedconventies, zoals de Conventies van Valletta, Firenze, Faro en Granada, in de praktijk om te zetten.

Locatie en datum

19 november 2018 bij FARO, steunpunt voor roerend en immaterieel cultureel erfgoed, Priemstraat 51, 1000  Brussel.

Programma

>> Bekijk het voorlopig programma