Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Stel jouw vraag aan de wetenschap!

18.04.2018
Is creativiteit aangeboren?
Is creativiteit aangeboren?Is creativiteit aangeboren?

Op welke vragen wil de Vlaming dat de wetenschap een antwoord biedt? Dat is het uitgangspunt van de campagne ‘Vraag voor de wetenschap’. Tot en met 27 mei kan elke Vlaming zijn prangende vraag indienen. De ingestuurde vragen dienen als insteek om een Vlaamse Wetenschapsagenda op te stellen. Die agenda zal de Vlaamse wetenschap de komende jaren helpen om beter in te spelen op de vragen die leven bij de bevolking.

Wetenschap zit overal. Van de virussen in ons bloed over het eten op ons bord tot de files op de weg: wetenschap doet er onderzoek naar. Maar van welke vragen ligt de Vlaming écht wakker? En kunnen onze wetenschappers er (in de toekomst) een antwoord op bieden? Dat wil de campagne ‘Vraag voor de wetenschap’ uitzoeken. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media dacht alvast aan ‘Kunnen robots kunst maken? Hoe wapenen we ons tegen fake news? Hoe kan cultuur vereenzaming tegen gaan?’

Iedereen kan tot en met zondag 27 mei zijn of haar vraag voor de wetenschap indienen op www.vraagvoordewetenschap.be. Je vindt er ook alle informatie over de campagne, plus meteen enkele bekende Vlamingen (Frank Deboosere, Jill Peeters, Koen Buyse, Mathias en Staf Coppens…) die hun vragen al indienden.

Er is niet alleen een gloednieuwe website waar Vlamingen makkelijk hun vragen kunnen indienen. Tijdens de zes ‘weken van de wetenschap’ (17 april – 27 mei) zullen verenigingen of klassen naar een aantal verborgen parels van de wetenschap trekken – Vlaamse wetenschapscentra die nog te onbekend en dus onbemind zijn. In het najaar vinden er ‘nachten van de wetenschap’ plaats, die burgers, wetenschappers, organisaties en bedrijven moeten samenbrengen rond de vragen die leven. En het orgelpunt van de campagne wordt het grote wetenschapsfeest ‘Kennismakers’ op vrijdag 14 december. Dan wordt de Vlaamse Wetenschapsagenda voorgesteld.

De campagne is een initiatief van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO), in samenwerking met een brede groep wetenschappelijke organisaties, zoals de Vlaamse universiteiten en hogescholen, onderzoekscentra, de industrie, kennisinstellingen.