Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Strategische Visienota Kunsten gepubliceerd

07.04.2020

Minister van Cultuur Jan Jambon heeft, zoals voorzien in het Kunstendecreet, zijn Strategische Visienota Kunsten gepubliceerd. De Visienota Kunsten is een verdere verfijning van het regeerakkoord en de beleidsnota Cultuur van de minister. Ze legt tot en met 2024 de krijtlijnen vast voor zijn beleid voor de kunsten.

De Visienota Kunsten zal op korte termijn besproken worden in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement.