Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Uitvoeringsbesluit cultureel erfgoed principieel goedgekeurd

31.03.2017
Museum Plantin-Moretus - Typography collection - foto: Noortje Palmers
Museum Plantin-Moretus - Typography collection - foto: Noortje PalmersMuseum Plantin-Moretus - Typography collection - foto: Noortje Palmers

Op 31 maart 2017 kreeg het uitvoeringsbesluit bij het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 een eerste principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering.

In dit uitvoeringbesluit (PDF) specificeert de Vlaamse Regering enkele voorwaarden en criteria. Ze verfijnt een heel aantal procedures, legt regels vast voor verantwoording, toezicht en evaluatie en bepaalt regels voor het toekennen en uitbetalen van subsidies en de advisering van aanvraagdossiers. Over dit ontwerp wordt het advies ingewonnen van de SARC en van de Raad van State.