Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Vernieuwde gratis verzekering voor vrijwilligers start op 1 april

26.03.2019

Op 1 april 2019 gaat de vernieuwde gratis verzekering voor vrijwilligers van start. Die verzekering werd begin 2018 geëvalueerd. De bijgestuurde versie bevat geactualiseerde erkenningsvoorwaarden, een vernieuwd reglement en een modelpolis. 

De bestaande vrijwilligersverzekering werd op enkele belangrijke punten aangepast. Sommige organisaties zijn immers niet wettelijk verplicht om een verzekering voor hun vrijwilligers af te sluiten. De nieuwe kosteloze vrijwilligersverzekering focust vooral op deze  feitelijke verenigingen, startende vzw’s en vzw’s zonder personeel. Zo wordt de mogelijkheid geboden om alle vrijwilligers te verzekeren.

Verder wordt de bescherming in de polis uitgebreid. De nieuwe versie dekt vrijwilligers voor burgerrechtelijke en buitencontractuele aansprakelijkheid en biedt hen rechtsbijstand aan. Daarnaast voorziet ze in een verzekering voor lichamelijke ongevallen bij alle activiteiten die vrijwilligers onder de toepassing van de vrijwilligerswet uitvoeren. Er is bovendien een extra dekking voor psychologische hulp als vrijwilligers geconfronteerd worden met traumatische ervaringen. Ten opzichte van de vorige polis zijn de waarborgen daardoor flink verbeterd.

De verzekering is ook beter aangepast aan de realiteit. Ze zal bijvoorbeeld met vrijwilligersuren in plaats van met mandagen werken. Elke erkende organisatie krijgt 1.000 vrijwilligersuren, die veel efficiënter inzetbaar zijn dan mandagen.

Alle erkenningsaanvragen en het verzekeren van activiteiten in het kader van de nieuwe verzekering zullen via een centraal digitaal verzekeringsloket lopen. Hierdoor krijgen erkende organisaties een beter zicht op hun verzekering en kunnen ze zelfstandiger aan de slag. De helpdesk van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk blijft wel steeds ter beschikking om vrijwilligers die dat wensen, bij te staan bij hun aanvragen.

Tot en met 2017 was de vrijwilligersverzekering een provinciale aangelegenheid. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk neemt de praktische organisatie voor zijn rekening, waardoor de nieuwe gratis vrijwilligersverzekering nu uniform wordt uitgerold over de Vlaamse provincies en in Brussel.  

Sinds maart rolt het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een ruime sensibiliseringscampagne uit. Ontdek alle wijzigingen en nieuwigheden van de verzekering op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.