Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Projectsubsidies

Projectsubsidies geven de mogelijkheid om interessante en relevante cultureel-erfgoedprojecten uit te voeren. De projecten hebben steeds de zorg voor of de ontsluiting van cultureel erfgoed als doel. Er zijn vier soorten projectsubsidies, elk met een aparte handleiding:

 1. subsidies voor ontwikkelingsgerichte projecten met het oog op de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed
  Met subsidies voor ontwikkelingsgerichte projecten wil de Vlaamse Gemeenschap cultureel-erfgoedprojecten die relevant zijn voor Vlaanderen mogelijk maken en versterken. De noemer ‘ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten’ dekt een zeer brede lading. Het gaat over projecten die de ontwikkeling van het veld of een deelsector beogen of die inspelen op nieuwe tendensen en methodieken 
 2. subsidies voor internationale projecten met het oog op de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed 
  De internationale projecten die voor een subsidie in aanmerking willen komen, moeten passen binnen het Vlaamse beleid dat er op gericht is om de internationale samenwerking, uitwisseling en expertisevorming aan te moedigen. Eveneens kunnen ze kansen geven aan de bevolking in Vlaanderen om deel te nemen aan een wereldwijde cultuurbeleving. Hierdoor wordt de internationale uitstraling van Vlaanderen versterkt
 3. subsidies voor cofinanciering die door een internationale instantie of organisatie geëist wordt voor de uitvoering van een internationaal project 
  Het decreet voorziet in subsidies voor internationale projecten die cofinanciering vereisen. Bij dergelijke projecten wordt er door de internationale instantie vereist dat de begunstigde een bepaalde cofinanciering voorziet in de realisatie van het project. Een organisatie die niet in staat is een dergelijke cofinanciering te voorzien wordt in de praktijk uitgesloten van een dergelijke subsidie. Om cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen alle kansen te geven om deel te nemen aan internationale projecten worden subsidies voorzien voor het realiseren van de cofinanciering 
 4. subsidies voor het uitgeven van een niet-periodieke cultureel-erfgoedpublicatie 
  Door het subsidiëren van periodieke cultureel-erfgoedpublicaties stimuleert de Vlaamse Gemeenschap een flankerend beleid en zet ze aan tot reflectie over het cultureel-erfgoedveld, het cultureel erfgoed of de cultureel-erfgoedpraktijk.