Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

I.A.T.O.-atlas (16de eeuw)

Antonio Lafreri - I.A.T.O.-atlas (16de eeuw)
Kunstenaar:
Antonio Lafreri
Titel: 
I.A.T.O.-atlas (16de eeuw)
Jaar: 
2013
Bewaarplaats: 
s.n.
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Mercator
Lafreri of I.A.T.O.-atlassen (= Italian Atlas To Order) zijn per definitie uniek daar ze samengesteld werden uit (gedrukte) kaartbladen volgens de wens van de koper/verzamelaar. De belangrijkste centra voor de vervaardiging van deze kaartbladen waren zestiende-eeuws Venetië en Rome.
In tegenstelling tot bv. de atlassen van Mercator en Ortelius waren deze Italiaanse atlassen niet gestandaardiseerd: de kaartbladen waren niet alle even groot en de koper stelde zelf zijn atlas samen. Deze atlassen vormen dus niet noodzakelijk een systematisch geheel.
Het is niet precies bekend hoeveel I.A.T.O.-atlassen er wereldwijd bewaard zijn, daar er nog steeds geen eenduidige en exhaustieve lijst bestaat. Schattingen variëren van 40 tot 58 exemplaren; atlassen in privécollecties zijn evenwel gevoelig voor transformatie (er worden kaarten toegevoegd of verwijderd).
Het hier besproken exemplaar bevat: 93 niet ingekleurde kaarten, waarvan 6 stadsgezichten en 10 historische scenes (bv. opstellingen bij veldslagen). Het werd in 1862 aan de huidige eigenaar geschonken door D’Haenens-De Wolf. De geschiedenis van de atlas voor de schenkingsdatum is niet bekend. De atlas werd in 1994, ter gelegenheid van de 400ste verjaardag van Mercators overlijden, helemaal gerestaureerd. Het document werd niet meer ingebonden en wordt nu bewaard als een set losse bladen.
De atlas is in uitstekende conditie en bevat kaarten gedrukt tussen 1532 en 1567, met een overwicht van kaarten gedrukt tussen 1564 en 1566. Wellicht kwam de atlas in of kort na 1567 tot stand; het valt niet meteen uit te maken of dit in Rome, dan wel in Venetië gebeurde. Het is de enige I.A.T.O.-atlas bewaard in België.
ook Lafreri-atlas genoemd naar Antonio Lafreri omdat deze dergelijke kaartenbundels produceerde in Rome in die tijd
set van 93 niet ingekleurde kaarten, plattegronden en historische scènes en 4 pagina’s tekst, in het totaal 97 bladen
verschillende uitgevers
kopergravure op papier
verschillende afmetingen, niet ingebonden
Inv. 408