Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Verzamelhandschrift rederijkerskamer De Goudbloem Sint-Niklaas

Titel: 
Verzamelhandschrift rederijkerskamer De Goudbloem Sint-Niklaas
Jaar: 
2014
Bewaarplaats: 
s.n.
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Theatererfgoed
Dit verzamelhandschrift capteert het repertoire van een rederijkerskamer die niet tot een van de centrumsteden behoorde over een langere periode, en is dus waardevol voor het (lokale) collectieve geheugen. Het bevat bewerkingen van voornamelijk Antwerpse toneelstukken die ons iets vertellen over de receptie van dit werk in de provincies en kleinere kamers. Onder deze bewerkingen vinden we bovendien twee spelen van Ogier terug, een vooraanstaande Antwerpse rederijker en toneelschrijver. Het handschrift draagt dus ijkwaarde in de studie naar de receptie van rederijkersspelen uit de centrumsteden in de provincies in het algemeen, en de receptie van het werk van Ogier in het bijzonder.
verzamelhandschrift met afschriften, 17de eeuw
Inv. nr. 269
Dit verzamelhandschrift omvat een reeks afschriften van toneelstukken en lofdichten daterend van de 17de eeuw. Het gaat om het repertorium van de rederijkerskamer De Goudbloem Sint-Niklaas. De Goudbloem Sint-Niklaas duikt voor het eerst op als 'De Rethorisienen van Temssche ende Sente Niclaus' in het kader van hun deelname aan de kermisommegang in Dendermonde in augustus 1529. De kamer werd op 10 februari 1537 gedoopt door De Fonteine uit Gent. In 1610 werd de kamer door De Fonteine als hoofdkamer van het Land van Waas erkend, waardoor ze het recht kreeg nieuwe kamers in haar gebied te dopen. In 1611 doopte ze de kamers van Elversele en Nieuwkerken.