Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Erfgoedconsulenten

Erfgoedconsulenten (c) provincie West-VlaanderenDe erfgoedconsulenten van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, voorheen gekend als de provinciale museum-, erfgoed- en depotconsulenten, bieden advies en begeleiding aan voor het cultureel-erfgoedveld. En doen dit voortaan in nauw overleg met FARO.

Al je vragen en opmerkingen voor de Vlaamse erfgoedconsulenten kan je voortaan mailen naar erfgoedconsulenten@vlaanderen.be

Ook de erfgoeddatabanken werden overgedragen.

Om de zorg voor cultureel erfgoed verder te stimuleren, stelt de Vlaamse overheid een basisaanbod aan uitleenmateriaal ter beschikking.

De erfgoedconsulenten bieden ook vorming aan.