Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Wat is de strategische visienota?

In de strategische visienota legt de minister van Cultuur zijn visie vast op het beleidskader voor de Kunsten, in uitvoering van het Kunstendecreet. De visienota bevat dus de ‘to be’ van het kunstenlandschap. De visienota baseert zich op de landschapstekening van het Kunstenpunt, die de ‘as is’ weergeeft.

Op 1 april 2015 stelde voormalig minister Gatz deze visienota Kunsten voor aan de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. 

De visienota bepaalde de beleidsprioriteiten en -instrumenten van de minister, en biedt tot en met voorjaar 2020 een richtinggevend kader voor de beoordeling van subsidievragen. 

Op 1 april 2020 zal minister van Cultuur Jambon de nieuwe visienota voorleggen aan het Vlaams Parlement.