Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Onze subsidies

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidies die u ​​kan aanvragen bij de afdelingen Kunsten en Cultureel Erfgoed.

U kan de verschillende subsidie-instrumenten hieronder sorteren op titel of op regelgeving.

Aanvragers moeten er ook rekening mee houden dat nieuwe formulieren soms worden geïntroduceerd tijdens het jaar. Controleer daarom regelmatig deze website of abonneer u op onze nieuwsbrief.

Overzicht subsidies Kunsten en Erfgoed

Titel Doelgroep Type Regelgevingaflopend sorteren Deadline
Subsidies inhaalbeweging digitale collectieregistratie - oproep 2020 Organisatie, Overheid Projectsubsidie Andere 15.10.2020
Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling-traject Individu Beurs Andere Voor dit type subsidie kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden
Projectsubsidies voor internationale cultureel-erfgoedprojecten die cofinanciering vereisen Organisatie, Overheid Projectsubsidie Cultureel-erfgoeddecreet 15.03.2020, 15.10.2020
Werkingssubsidie voor landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed Organisatie, Overheid Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet Voor dit type werkingssubsidie kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.
Werkingssubsidie en aanduiding van een cultureel-erfgoedinstelling Organisatie Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet 15.12.2022
Werkingssubsidie voor landelijke organisaties voor volkscultuur Organisatie, Overheid Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet Voor dit type werkingssubsidie kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.
Werkingssubsidies voor besturen voor dienstverlenende rollen op regionaal niveau Overheid Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet
Tussenkomsten voor internationale uitwisseling Individu, Organisatie Projectsubsidie, Tegemoetkomingen in reis-, verblijf- en transportkosten vanuit en naar het buitenland Cultureel-erfgoeddecreet Minstens twee maanden voor aanvang
Werkingssubsidie voor het regionaal cultureel-erfgoedbeleid Overheid Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet Voor dit type werkingssubsidie kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.
Werkingssubsidie voor een immaterieel cultureel-erfgoedorganisatie Organisatie Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet 15.12.2022
Werkingssubsidie voor een erkende culturele archiefinstelling Organisatie, Overheid Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet Voor dit type werkingssubsidie kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.
Opname in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed Cultureel-erfgoedbeleid Cultureel-erfgoeddecreet
Werkingssubsidie voor de internationale profilering van kunstcollecties Organisatie, Overheid Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet Voor dit type werkingssubsidie kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.
Werkingssubsidies collectiebeherende organisaties (functies) Organisatie Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet 15.12.2022
Werkingssubsidie voor de uitgave van een periodieke cultureel-erfgoedpublicatie Organisatie Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet Voor dit type werkingssubsidie kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.
Werkingssubsidie lokaal cultureel-erfgoedbeleid voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Overheid Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet Voor dit type werkingssubsidie kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.
Werkingssubsidie voor een erkend museum Organisatie, Overheid Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet Voor dit type werkingssubsidie kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.
Werkingssubsidie voor de uitvoering van een cultureel-erfgoedbeleid door de Vlaamse Gemeenschapscommissie Overheid Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet Voor dit type werkingssubsidie kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.
Projectsubsidies voor cultureel-erfgoedwerking op landelijk en internationaal niveau Organisatie, Overheid Projectsubsidie Cultureel-erfgoeddecreet 15.03.2020, 15.10.2020
Werkingssubsidie voor het lokale cultureel-erfgoedbeleid van Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen Overheid Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet Voor dit type werkingssubsidie kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.
Werkingssubsidie van een dienstverlenende rol op landelijk niveau Organisatie Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet 15.12.2022
Residentietoelage Individu Residentie Kunstendecreet Afhankelijk van de gekozen residentie
Tussenkomst voor een buitenlands publiek presentatiemoment Individu, Organisatie Andere Kunstendecreet Minstens twee maanden voor de aanvang van het presentatiemoment
Subsidie voor een netwerkorganisatie (nieuw Kunstendecreet) Organisatie Projectsubsidie Kunstendecreet
Projectsubsidie (nieuw Kunstendecreet) Individu, Organisatie Projectsubsidie Kunstendecreet 15.05.2020, 15.09.2020
Beurzen (nieuw Kunstendecreet) Individu, Buitenlandse aanvrager Beurs Kunstendecreet 15.05.2020 (kortlopende beurs), 15.09.2020
Werkingssubsidie (nieuw Kunstendecreet) Organisatie Werkingssubsidie Kunstendecreet In het kader van de hervorming van het Kunstendecreet zal de subsidieronde voor vijfjarige werkingssubsidies van 1 december 2020 met maximaal één jaar uitgesteld worden.
Doorbraaktrajecten voor kunstenaars Individu Andere Kunstendecreet Nog te bepalen voor 2020
Kunstinstellingen Organisatie Andere Kunstendecreet
Subsidie voor het uitvoeren van een fysische ingreep op een beschermd voorwerp/beschermde verzameling (topstuk) Individu, Organisatie, Overheid Andere Topstukkendecreet Continu