Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Minister van cultuur

Lydia PEETERS, Viceminister-president en Vlaams minister van Begroting, Financiën, Energie, Cultuur, Media en Jeugd

Kreupelenstraat 2, 1000 BRUSSEL 

Tel.: 02 552 67 00 - Fax: 02 552 67 01

E-mail: kabinet.LydiaPeeters@vlaanderen.be